Afspraken

In verband met cookie instelling in de Safari browser van sommige (apple) gebruikers,

dienen deze gebruikers op deze link te klikken om de online agenda te kunnen gebruiken.