Afspraken

In verband met een bepaalde cookie instelling in de Safari browser van sommige (apple) gebruikers,

dienen deze gebruikers op deze link te klikken om de online agenda te kunnen gebruiken.