Behandeltarieven

De tarieven

In onze praktijk hebben wij onze vorderingen op patiënten overgedragen aan Fa-med B.V. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Dit betekent dat u de nota niet van uw zorgaanbieder maar van Fa-med ontvangt.  Waar mogelijk stuurt Fa-med uw nota(‘s) direct door naar uw zorgverzekeraar. U betaalt ook aan Fa-med B.V.

Wij verzoeken u nadrukkelijk eventuele adreswijzigingen aan ons en/of aan Fa-med door te geven. Hiermee voorkomt u onnodige innings- en/of incassokosten.

De betalingsvoorwaarden van Fa-med zijn van toepassing op al onze behandelingen. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 31043929. De betalingsvoorwaarden staan op onze website en zijn beschikbaar bij Fa-med. http://www.famed.nl/voorwaarden/

Privacy

Wij verstrekken gegevens aan Fa-med. Dit is nodig voor een heldere specificatie van declaraties. Fa- med hanteert het privacyreglement en gaat dus vertrouwelijk met gegevens om. Heeft u bezwaren, neem dan contact met op met Fa-med.

http://www.famed.nl/privacy-statement/ 

Betaling van de nota.  

Helaas worden wij steeds vaker geconfronteerd met minder goed betalende patiënten.De tandheelkundige zorg aan onze patiënten willen wij uiteraard zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren.Mede daardoor is besloten over te gaan tot contante betaling of pinnen.Deze verplichting zal in elk geval gaan gelden voor:

  • Nieuwe patiënten boven de 18 jaar
  • Passanten. ( Hieronder verstaan wij ook patienten die onze praktijk niet regelmatig bezoeken.)
  • Behandeling tijdens waarneming in avond- en weekenddiensten.
  • Patiënten met openstaande rekeningen of een betalingsverleden in onze praktijk. 

Op de website van Famed kunt u terecht met al uw vragen over de nota.

Zie hiervoor https://www.famed.nl/veelgestelde-vragen/

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij hanteren de algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie ANT. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link.

https://www.ant-online.nl/patienten/