Ter Informatie

Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 036-5336006 van:

  • maandag    09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:30
  • dinsdag       09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 15:30
  • woensdag   09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 15:30
  • donderdag  09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 15:30
  • vrijdag         09:00 tot 12:00
Tijdens kantoor-uren kunt u bij hevige pijnklachten een bericht inspreken
tenzij de praktijk gesloten is ( volg de melding op het antwoord-apparaat).
Ná 17:00 of in het weekend kunt u voor pijnklachten contact opnemen
met de Mondzorgpoli op 036 303 52 90

Afspraken die niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) zijn afgezegd,
zullen in rekening worden gebracht.

Op 1 juni 2008 trad de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in werking (Wbsn-z). Deze Wet regelt het gebruik van het burgerservicenummer( BSN ) in de zorg voor zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificatienummer en door het  gebruik hiervan verkleint de kans op gegevensverwisseling en identiteitsfraude. Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders het burgerservicenummer  gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten. U dient zich als gevolg hiervan dinet u zich in onze praktijk te kunnen legitimeren met een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Kunt u zich niet legitimeren, dan is het voor ons niet mogelijk uw rekening in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Uw behandeling zult u in dat geval contant moeten afrekenen.

Wij vertrouwen op uw begrip en rekenen op uw medewerking.