Ter Informatie

Maatregelen Corona

We willen graag een afspraak met u maken maar zullen vooraf onderstaande vragen met u doornemen:

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u klachten vanwege hooikoorts.
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Indien u corona heeft gehad maar nu geen klachten meer heeft dan moet er minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en de afspraak.

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, is het maken van een afspraak niet mogelijk.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, bekijk dan voor de zekerheid de volgende vraag:

 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Als het antwoord ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden.

Als het antwoord ‘nee’ is, overleg dan met de tandarts/mondhygiënist.


Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. 

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Het toilet in de praktijk is wegens de maatregelen gesloten en derhalve niet bruikbaar.

Uitgebreidere informatie het Coronavirus hier nalezen.


Tijdens kantoor-uren kunt u bij hevige pijnklachten een bericht inspreken
tenzij de praktijk gesloten is ( volg de melding op het antwoord-apparaat).
Ná 17:00 en op zaterdag, zondag en officiële feestdagen kunt u voor pijnklachten contact opnemen
met de Mondzorgpoli op 036 303 52 90

Afspraken die niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) zijn afgezegd,
zullen in rekening worden gebracht.

Op 1 juni 2008 trad de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in werking (Wbsn-z). Deze Wet regelt het gebruik van het burgerservicenummer( BSN ) in de zorg voor zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificatienummer en door het  gebruik hiervan verkleint de kans op gegevensverwisseling en identiteitsfraude. Sinds 1 juni 2009 moeten alle zorgaanbieders het burgerservicenummer  gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over patiënten. U dient zich als gevolg hiervan dinet u zich in onze praktijk te kunnen legitimeren met een geldig paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Kunt u zich niet legitimeren, dan is het voor ons niet mogelijk uw rekening in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Uw behandeling zult u in dat geval contant moeten afrekenen.

Wij vertrouwen op uw begrip en rekenen op uw medewerking.